ОКН2022

ПЪРВА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
"ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО"

10 – 11 ноември 2022

Тематични направления

1. Опазване на културното наследство – проучване, документиране, защита и управлението на културните ценности.

 • Проблеми при археологическите проучвания
 • Проблеми при историческото проучване-анализ, графични реконструкции
 • Правни аспекти при опазване на КН
 • Устойчиво управление и адаптация на обектите със статут на НКЦ

2. Опазване на недвижимото културно наследство – теория, проектиране, тенденции, нови технологии, добри практики.

 • Теоретични основи на опазването
 • Съвременна намеса в обектите със статут на НКЦ
 • Съвременна намеса в среда с исторически контекст
 • Реставрация на културен ландшафт
 • Съвременни тенденции при консервационно-реставрационните работи
 • BIM технологията и опазване на наследството
 • Специфики на организацията и изпълнението на строителство при обектите със статут на НКЦ
 • Наследство за бъдещето

3. Наследство в риск – проблеми на опазването, подходи и тенденции.

 • Опазване на недвижимото културно наследство в условията на извънредни ситуации
 • Управление на рисковете от бедствия при обекти на културното наследство
 • Опазване на сакралното архитектурно наследство – етнически, културни и религиозни аспекти
 • Нови технологии и материали при конструктивно укрепване на обекти на културното наследство в риск (земетръсни райони, свлачищни райони, райони на военни конфликти)
 • Културното наследство среща изменението на климата и околната среда

4. Образование и културното наследство – проблеми, тенденции, добри практики.

 • Опазване на културното наследство за деца – игрови модели
 • Магистърски програми
 • Нови образователни методи при опазване на КН
 • Образование и опазване на КН – добри европейски и световни практики
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.